Mmm..., waar hebbe-kik mijnen bril nu weer gelaten?